۵ آبان ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

آموزش پیش دبستانی محیط محور

آموزش پیش دبستانی محیط محور-مرکز تبسمدرباره آموزش پیش دبستانی ، همیشه نام دو تن از بزرگان تعلیم و تربیت تکرار می شود. خانم ماریا مونته سوری پزشک و روان شناس ایتالیائی، و دیگری دکتر اروید دکرولی، پزشک و روان شناس بلژیکی. هر دو نفر به امر آموزش پیش دبستانی ، به ویژه به پرورش حواس پنجگانه، توجه بسیار کرده اند.

آموزش پیش دبستانی به سبک خانم مونته سوری

خانم مونته سوری با دید آزمایشگاهی به پرورش حواس کودکان پرداخته است و برای این منظور وسایل ویژه ای درست کرده است که می بایست کودکان با روش معین و حساب شده از آن ها استفاده کنند.

خانم مونته سوری حتی در نقاشی نیز کودک را مقید می کرد که طرح سیب یا گلابی، یا چیز دیگری را، که فرد بزرگتری قبلا کشیده بود، با مداد رنگی و با حرکات یک نواخت پر کند. کودک نباید به هیچ وجه از خط خارج شود. تا بتواند بین حس بینایی و حرکت دست سازگاری نسبتاً کاملی ایجاد کند. خانم مونته سوری  در روش آموزش پیش دبستانی خود، هر نوع تمرین برای پرورش حواس را متکی به استفاده کردن از وسایل ویژه و به کار بردن دستورهای دقیق می کرد. مربی نیز تنها به کمک وسایل و کاربرد درست آن ها می توانست کودک را به فعالیت وا دارد و به این ترتیب آزادی عمل خود را به کلی از دست می داد.

آموزش پیش دبستانی به سبک دکتر دکرولی

دکتر دکرولی بر این عقیده است که : باید از زندگی و برای زندگی آموخت. ” به نظر او هر چیزی می تواند وسیله ای برای آموزش باشد. به همین دلیل برای مقایسه وزن ها و حجم ها به جای استفاده از جعبه های یک شکل از فندق، بادام، بلوط و گردو استفاده می کرد. برای اندازه گیری مایع ها، قطره چکان، انگشتانه و قاشق های چایخوری، مربا خوری وآشخوری را وسیله مناسب و در دسترس می دانست. برای درک مقیاس طول وجب و پا و سپس کم کم چوب های اندازه گیری را به کار می گرفت. برای تشخیص رنگ های گوناگون وسایل ویژه ای نداشت.

به نظر او طبیعت، فصل ها و محیط زیست صدها فرصت برای کشف رنگ ها و شکل های گوناگون در اختیار کودک قرار می دهد. تنها باید کودک را نسبت به آن ها کنجکاو و هوشیار و دقیق کرد. وسایل کار و بازی، در کودکستانی که دکرولی در نزدیکی بروکسل تأسیس کرد، بیشتر شامل انواع دانه ها، مهره ها، گوش ماهی و صدف، قطعه های چوب به اشکال مختلف، برگ های خشک شده، تکه های پارچه و نخ، قوطی کبریت ها و قرقره های خالی می شد. از وسایل گران قیمت پیش ساخته استفاده نمی کرد. بهترین نوع فعالیت از نظر او گردش و اکتشاف با کودکان در محیط زنذگی خود آن ها بود.

یکی از محاسن بزرگ روش آموزش پیش دبستانی دکرولی قابلیت انعطاف و سازگاری آن با محیط های گوناگون است. از روش او در بسیاری از کشورها برای بازسازی برنامه تحصیلی و فعال کردن کلاس ها استفاده کرده اند.

آموزش در ایران

درکشور ما نیز مربیان می توانند با استفاده از آنچه طبیعت و اجتماع در اختیارشان گذاشته است، برنامه ای غنی با فعالیت هایی گوناگون برای کودکان ترتیت بدهند. مربیان باید در نظر داشته باشند با به کار گرفتن این روش هرگز خود را در کارشان ناتوان نخواهند دید، خسته نخواهند شد و متکی به وسایل خاص نخواهند بود.

در مجتمع تبسم از بهترین روش ها برای آموزش کودکان استفاده می شود.