۱۸ اسفند ۱۳۹۴ 0 دیدگاه

انواع کم شنوایی

کم شنوایی انتقالی

هرگونه مشکل در گوش خارجی یا میانی می تواند مسیر طبیعی عبور صدا به گوش داخلی را مسدود کرده و باعث ایجاد کم شنوایی انتقالی شود. کم شنوایی های انتقالی اغلب ملایم یا متوسط بوده و باعث کم شنوایی تا حد ۵۰ تا ۶۰ دسی بل می شود.

کم شنوایی های انتقالی ممکن است موقتی باشند، مثلاً به دلیل عفونت گوش، سرماخوردگی و گرفتگی بینی؛ اما در موارد نادر ممکن است با گذشت زمان بدتر شده و به کم شنوایی دائمی تبدیل شوند.

کم شنوایی حسی – عصبی

هرگونه آسیب به سلول های حساس گوش داخلی می تواند منجر به کم شنوایی حسی – عصبی شود. کم شنوایی حسی – عصبی می تواند ملایم، متوسط، شدید یا عمیق باشد. کم شنوایی حسی – عصبی نوعی کم شنوایی دائمی است که معمولاً بهبود نمی یابد و ممکن است بدتر نیز شود.

کم شنوایی آمیخته

همچنین ممکن است فردی هر دو نوع کم شنوایی را به طور هم زمان داشته باشد.