۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 0 دیدگاه

ایران جزء هفت کشور مطرح جهان در برنامه غربالگری شنوایی است

معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی گفت: ایران جزء هفت کشور مطرح جهان در برنامه غربالگری شنوایی است؛ اما همچنان در برخی بخش ها در این زمینه، برنامه جامعی تدوین نشده است.

وی در نشست تخصصی – توجیهی طرح تعیین شیوع کم توانی و معلولیت های جامعه هدف سازمان بهزیستی و ایجاد سامانه رصد کم توانی – عملکرد در اهواز بیان کرد: هدف از طرح تعیین شیوع و ایجاد سامانه رصد کم توانی، تعیین وضعیت و دلایل بروز معلولیت ها در کشور به منظور تمرکز بر رفع این علل ها است.
معاون بهزیستی با اشاره به دستاوردهای این سازمان در زمینه غربالگری شنوایی و دریافت پیشنهادهایی برای اجرای این طرح در خاورمیانه، افزود: خوشبختانه در طرح غربالگری شنوایی موفق به پوشش ۸۲ درصدی غربالگری شنوایی موالید زنده در سراسر کشور شده ایم. همچنین در طرح پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلیوپی) نیز ۷۵ درصد جمعیت کودکان ۳ تا ۶ سال را پوشش داده ایم.
وی گفت: بر اساس مطالعات ما در خاورمیانه برنامه ای برای غربالگری ازدواج های پرخطر وجود ندارد؛ اما در ایران به صورت پایلوت طرح غربالگری پیش از ازدواج، در یک ششم ازدواج ها انجام و مشخص شد ۳۰ درصد ازدواج ها در ایران فامیلی است که این رقم در برخی استان ها از جمله خوزستان بالاتر است.

تاکنون برنامه جامعی برای رصد معلولیت ها و تعیین عوامل بروز معلولیت نظیر عوامل مادرزادی، ژنتیک، فلج اطفال و حوادث انجام نشده است.

طرح رصد شیوع کم توانی (معلولیت) برای پیشگیری و کاهش نرخ بروز معلولیت در خوزستان توسط ۷۰ پزشک و پرسشگر اجرا شده است.

مرکز تبسم پیشتاز انجام طرح تکمیلی غربالگری شنوایی کودکان در استان خوزستان می باشد.

منبع خبر: ایرنا