۵ بهمن ۱۳۹۶ 0 دیدگاه

بازدید نمایندگان شرکت Cochlear و سهند طب درمان از مرکز تبسم

بازدید آقای «اوگور تور» نماینده کمپانی Cochlear در خاورمیانه (از کشور ترکیه) و آقای یاسی نماینده شرکت سهند طب درمان از مرکز تبسم

در این بازدید آقای اوگور کیفیت و نحوه اجرای خدمات توانبخشی را در مرکز تبسم تحسین کردند و خدمات مرکز را هم تراز مراکز تاپ اروپا دانستند.

تصاویر بیشتر را در قسمت گالری/بازدیدها مشاهده فرمایید.