۲۳ مهر ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

معرفی بازی آزاد، یکی از انواع بازی با کودکان

بازی با کودکانبازی با کودکان انواع مختلفی دارد که در اینجا به معرفی بازی آزاد پرداخته می شود. بازی در حقیقت نوعی فعالیت است که میان اعمال غریزی و کار قرار گرفته است. اگر در عملی غریزی، مانند غذا خوردن، گرسنگی آنی ارضا می شود، درکار می توان وسایلی فراهم کرد که با آن نیازهای گوناگون برطرف شود. عامل اصلی بازی لذتی است که در حال بازی کردن در فرد ایجاد می شود.

روان شناسان و مربیان از پژوهش هایی که در این زمینه به عمل آورده اند، به این نتیجه رسیده اند که بازی کردن برای پذیرش مطالب گوناگون، ایجاد آمادگی جسمی و روانی می کند و عمل یادگیری را سریع و آسان می سازد. بازی در واقع نیروهای ذهنی و جسمی فرد را برای کسب موفقیت به کار می اندازد.

وقتی از بازی آزاد سخن می گوییم، در درجه اول آن گونه بازی مورد نظر است که به شکلی واقعی آزاد است و کودک با تصورها و حالت های ویژه کودکانه خود آن را انجام می دهد.

بهترین بازی با کودکان

بازی هایی که کودک ترتیب می دهند، مدت محدودی کودکان را سرگرم نگه می دارد، اما بازی هایی که کودکان خودشان ترتیب می دهند، می تواند ساعت ها و شاید همه روز آن ها را مشغول کند. عروسک بازی، خانه سازی با گل و شاخ و برگ، بازی هایی که در مدرسه ترتیب داده می شود، قایم باشک ها، گرگم به هوا، لی لی بازی و بازی های بدون اسم یا با اسم دیگر را کودکان بدون برنامه و به دلخواه شروع می کنند و ساعت ها به آن سرگرم می شوند.

آزادی در انتخاب نوع بازی با کودکان، بازی کردن با آسودگی کامل، دخالت نکردن بزرگترها برای تغییر مسیر بازی، یا همبازی شدن با کودکان, سبب می شود که آن ها از بازی های انفرادی و گروهی لذت واقعی ببرند و همه این ها از شرایط اصلی بازی های آزاد است.

بازی با کودکان در کودکستان

بسیاری از پدران و مادران هنگامی که از برنامه کار روزانه فرزند خود در کودکستان آگاه می شوند، با لحنی اعتراض آمیز می گویند: ” فقط بازی کرده اند؟” آن ها تصور می کنند که اصولاً بازی با کودکان نوعی تلف کردن وقت است. بخصوص بازی آزاد. در حقیقت کودک ضمن بازی تجربه ها و نکته های بسیار می آموزد. در بازی خلاقیت کودک پرورش می یابد و چگونگی سازش با دیگران و با محیط اجتماعی به طور عملی تمرین می شود. در بازی، هرکودکی به طور غیرمستقیم توانایی ها و استعدادهای خود را کشف می کند و جایش را در میان همسالان می یابد و با محیط هماهنگ می شود. در بازی، سلامت جسمی و روحی کودک تأمین می شود.

 

در مجتمع تبسم، در آموزش کودکان از بازی های آموزشی مناسب استفاده می شود.