۱۷ دی ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

بازی و نقش آن در تربیت کودک

نقش بازی در تربیت کودک - مرکز تبسمدر این مطلب در ابتدا به تعریف بازی پرداخته شده و در ادامه نقش بازی در تربیت کودک توضیح داده می شود.

تعریف بازی و اهمیت آن:

به هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدف دار که به صورت فردی یا گروهی انجام می پذیرد و موجب کسب لذت و برطرف کردن نیازهای کودک شود، بازی می گویند. از ویژگی های کودکی همین بازی کردن است که بهترین و مؤثرترین وسیله برای پرورش و شکوفایی تدریجی استعدادها در دوران کودکی است. بازی همانند آینه است که شخصیت و توانمندی های کودکان را نشان می دهد و کودک در حین بازی چیزهای زیادی را می آموزد.

نقش بازی در تربیت کودک بسیار حائز اهمیت است و در تعلیم و تربیت امروز بازی به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای تربیتی شناخته شده است. بازی می تواند نقش بسیار مثبتی در رشد روان و هیجان کودک داشته باشد. تصور دنیای بدون کودکان و کودکان بدون بازی اگر نگوییم ناممکن، دست کم بسیار دشوار است. بازی کردن برای کودک به همان اندازه مهم است که تغذیه خوب، محبت و حفاظت از کودک اهمیت دارد.

نقش بازی در تربیت کودک و ارزش آموزشی آن:

بازی عامل مهمی در پرورش عقلی و اخلاقی و تربیتی کودک به شمار می رود. کودک از طریق بازی، رفتار با همسالان و بزرگسالان را می آموزد و ضمن آن آداب معاشرت و همکاری دوستانه را یاد می گیرد.

بسیاری از اطلاعاتی که کودک در حین بازی کردن بدست می آورد، نمی تواند در مدرسه کسب کند. با کمک بازی حس احترام به پدر و مادر و بزرگترها و همچنین مهربانی نسبت به کوچکترها در کودک رشد پیدا می کند و این قدرت را به آن ها می دهد تا رضایت بخش ترین رابطه ها با دیگران را برقرار کند. بازی به عنوان وسیله ای برای تربیت کودکان باید مضمون اخلاقی داشته باشد. بازی هایی که مضامین اخلاقی دارند به پرورش و تکامل مناسبات دوستانه میان بچه ها کمک مؤثری می کند و این گونه اهمیت نقش بازی در تربیت کودک مشخص می شود.

نکته دیگر این است که کودک در خانه و مدرسه یاد می گیرد چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. همچنین کودک درمی یابد که اگر بخواهد در بازی فردی قابل قبول به حساب آید، باید درستکار و صادق و مسلط برخود باشد. بازی به کودک کمک می کند تا نقش های متعدد اجتماعی را بشناسد؛ مثل (معلم، دکتر، مادر شدن و …). او به تجربه یاد می گیرد که پدر شدن، بچه شدن و… چگونه است و این باعث می شود تا کودک مهارت های اجتماعی لازم و همچنین قبول مسئولیت ها در بزرگسالی را یاد بگیرد.

معرفی مرکز تبسم در ارائه خدمات مبتنی بر نقش بازی در تربیت کودک

از آن جایی که در بازی خصایل اخلاقی این سازندگان فردای جامعه شکل می گیرد؛ از جمله حس مسئولیت در مقابل جمع به خاطر مسئولیت محول شده، حس دوستی و رفاقت، هماهنگ شدن با افراد برای رسیدن به هدف مشترک و … ، مرکز تبسم با در نظر داشتن اهمیت نقش بازی در تربیت کودک ، با فراهم کردن محیط و وسایل مناسب بازی، درصدد برآورده کردن و آموزش نیازهای تربیتی کودکان در هر سنی می باشد.