۲۷ آذر ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

برتری های سمعک دیجیتال نسبت به سمعک آنالوگ

سمعک دیجیتال و آنالوگ - مرکز تبسمدر این مطلب به توضیح سمعک دیجیتال و آنالوگ پرداخته شده و مرکز تبسم به عنوان جامع ترین مرکز سمعک اهواز و مرکز ارائه دهنده انواع سمعک های دیجیتال در اهواز معرفی می گردد.

از آنجائیکه افراد مبتلا به کاهش شنوایی مشخصات شنیداری متفاوتی دارند، هر سمعک باید به گونه ای طراحی، تجویز و تنظیم شود که برای هر فرد مناسب باشد.

سمعک آنالوگ :

در سمعک های آنالوگ تقویت برای تمام افراد و بدون توجه به افت شنوایی به یک اندازه انجام می شود؛ زیرا مدار پردازشی این سمعک ها ثابت بوده و نمی توان به صورت اختصاصی سمعک را تنظیم و یا در تنظیمات آن تغیییراتی ایجاد کرد.
چون در این سمعک ها تمامی صداها به یک اندازه تقویت شده و تفاوتی بین صداهای گفتاری و صداهای نویز زمینه و سر و صدا محیط اطراف قائل نمی شوند، از  کیفیت پایینی برخوردار هستند.

سمعک دیجیتال :

سمعک های دیجیتال نسبت به سمعک های آنالوگ قادر به انجام پردازش های پیچیده تری می باشند. در سمعک های دیجیتال چون امکان تنظیم صداهای مختلف وجود دارد، می توان صداهای محیطی و مزاحم را از صداهای گفتاری افتراق داد و سمعک را بر اساس اطلاعات شنوایی و میزان افت فرد استفاده کننده، تنظیم کرد.

یکی دیگر از مزایای سمعک دیجیتال کاهش در اندازه فیزیکی و مصرف نیرو همراه با پیشرفت تکنولوژی است.

از آنجا که عملکرد سمعک با برنامه ریزی های کامپیوتری کنترل می شود، فیتینگ و تنظیم سمعک سریع تر انجام می شود.
انتظار ما از سمعک های دیجیتال این است که صوت را به گونه ای تقویت کند که خروجی همیشه راحت و واضح و قابل درک بوده و هرگز در آن نویزی وجود نداشته باشد.

 

در مجتمع تبسم تمامی مدل های سمعک (نامرئی، دیجیتال و فراهوشمند با قابلیت بلوتوث و اتصال به موبایل) ارائه می گردد.

برای آشنایی با انواع سمعک اینجا کلیک کنید.