۱۹ اسفند ۱۳۹۴ 0 دیدگاه

بزرگداشت ۲۲ بهمن ماه

مراسم بزرگداشت ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور والدین و پرسنل در مرکز برگزار گردید.