۱۸ اسفند ۱۳۹۴ 0 دیدگاه

دستگاه کاشت حلزون شنوایی

پروتز کاشت حلزون یک وسیله الکترونیکی می باشد که انرژی مکانیکی صوت را به نشانه های الکتریکی تبدیل می کند.

این پروتز از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

بخش دورنی و بخش بیرونی.

اجزای دورنی پروتز هنگام جراحی با تکنیک های جراحی ویژه زیر پوست سر و داخل حلزون گوش قرار می گیرد. اجزای اصلی بیرونی این دستگاه شامل موارد زیر می باشد: میکروفون و پردازشگر گفتار.