۸ آذر ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

دورهمی جوانان موفق کاشت حلزون

دورهمی جوانان موفق کاشت حلزون در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۷ در مجتمع تبسم (کاشت حلزون شنوایی) برگزار می شود.