۱۸ اسفند ۱۳۹۴ 0 دیدگاه

سمعک

سمعک وسیله ای است که اصوات را به شکل بلندتر و واضح تر در اختیار فرد استفاده کننده قرار می دهد.

هدف استفاده از سمعک این است که تا حد امکان همه صداهای گفتاری راحت و واضح شنیده شوند.

برای کودکان از انواع سمعک پشت گوشی، داخل گوشی یا جیبی می توان استفاده کرد. البته اکثر نوزادان باید از سمعک های پشت گوشی استفاده کنند.

صدایی که میکروفون جمع آوری می کند، از طریق آمپلی فایر تقویت شده و به وسیله یک لوله و قالب به گوش منتقل می شود. قالب باید دقیقاً داخل گوش قرار گیرد تا بهترین کیفیت صدا ایجاد شود. برای ساخت قالب اصلی از یک قالب اولیه استفاده می شود.