۱۷ آذر ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

شعرخوانی

در این صفحه می توانید فیلم های کوتاه از شعرخوانی کودکان تبسم را مشاهده نمایید.

 

شعرخوانی گروهی با آهنگ کودکان دارای سمعک و کاشت حلزون مرکز تبسم

در این فیلم کوتاه شعرخوانی گروهی بچه های دارای کاشت حلزون و سمعک را مشاهده خواهید کرد.

 

در این فیلم کوتاه توانایی های گفتاری خوب زهرا، دختر کاشت حلزون تبسم را خواهید دید.