۱۵ تیر ۱۳۹۸ 0 دیدگاه

صداسازی با تارهای صوتی کاذب

صداسازی با تارهای صوتی کاذب ، که گاهی آن را dysphonia plicae ventricularis هم می نامند، بیش از آنچه که در گذشته گفته اند، انجام می شود. درحالی که صداسازی با تارآواهای کاذب ممکن است بر اثر ارتعاش تارهای کاذب به وجود آید، در بیشتر موارد، به این دلیل تارهای کاذب روی تارهای واقعی سوار می شوند، این صدا بر اثر ارتعاش غیر طبیعی تارهای صوتی واقعی تولید می شود.

تارهای صوتی کاذب - مرکز تبسم

گاهی اوقات، در بیمارانی که به دلیل بیماری های شدید تارهای صوتی واقعی (مانند سرطان، پاپیلومای (زگیل) شدید یا پولیپ های بزرگ) تمام یا بخشی از تارهای صوتی واقعی آن ها برداشته شده باشد، صداسازی با تارهای کاذب، جانشین صداسازی با تارهای صوتی واقعی می شود.

به علت حجیم بودن بافت مرتعش شونده تارهای کاذب (در مقایسه با نازکی بافت مرتعش شونده تارهای صوتی واقعی) یا بر اثر ترکیب ضخامت تارآواهای واقعی با تارآواهای کاذب، معمولاً صدای حاصل از تارهای کاذب بم می شود. از این گذشته، صدا تغییرپذیری چندانی ندارد؛ در نتیجه، یکنواخت می شود. سرانجام اینکه، چون تارهای کاذب نمی توانند به طور مناسب و محکم و به تمامی به یکدیگر نزدیک شوند، معمولاً این صدا کاملاً گرفته است و احتمالاً نفس آلود نیز هست. ترکیبی از بم بودن، و گرفتگی صدا، باعث می شود تا در بیشتر مواقع، صدای تارهای کاذب بسیار ناخوشایند به نظر برسد. اگر آسیب تارهای صوتی واقعی، مزمن و ادامه دار نباشد و بیماران مجبور نشوند برای صداسازی از تارآواهای کاذب استفاده کنند، معمولاً این اختلال، با صدادرمانی یا صوت درمانی درمان می شود.

منظور از صدادرمانی یا صوت درمانی جلسات گفتاردرمانی می باشد که توسط گفتاردرمان یا آسیب شناس گفتار و زبان انجام می شود.

تشخیص صداسازی با تارهای صوتی کاذب

گاهی اوقات اندازه تارآوهای کاذب افزایش پیدا می کند، که این حالت عقب رفتن کاملاً طبیعی آن ها را تا اندازه ای دشوار می کند. تشخیص اینکه آیا صداسازی با تارهای کاذب صورت می گیرد، فقط با شنیدن صدا، غیرممکن است. معاینه لارنگوسکوپی در حین صداسازی نشان می دهد که وقتی تارآواهای کاذب به یکدیگر نزدیک می شوند، به طور کامل یا جزئی از دیدن تارهای صوتی واقعی در زیر تارهای کاذب جلوگیری می کنند.

منظور از لارنگوسکوپی، تصویربرداری و عکس رنگی از حنجره می باشد که توسط گفتاردرمان یا آسیب شناس گفتار و زبان انجام می شود.

برخی از انواع صداسازی با تارهای صوتی کاذب، شکل ویژه ای از دو نوع صداسازی (دو صدایی) را نشان می دهند، که در آن هم تارهای صوتی واقعی به ارتعاش در می آیند و هم باعث ارتعاش تارهای کاذب می شوند. زیرا تارآواهای کاذب روی تارآواهای واقعی مستقر (سوار) شده اند. تجربه ما نشان می دهد که همیشه تارهای کاذب در حکم تنها منبع تولید صدا به ارتعاش در نمی آیند، بلکه روی تارهای صوتی واقعی سوار می شوند. به علت سوارشدن تارهای کاذب روی تارهای واقعی، سرعت حرکت تارهای صوتی واقعی کاهش می یابد.

با عکس برداری به شیوه توموگرافی قدامی از مکان های ارتعاش، بهتر می توان اندام هایی را که بیمار برای صداسازی به ارتعاش درمی آورد، مشخص و تأیید کرد. گاهی اوقات با آندوسکوپی از راه بینی و آندوسکوپی از طریق استروبوسکوپی نیز می توان صداسازی با تارهای صوتی کاذب را تشخیص داد.

برای آشنایی بیشتر با لارنگوسکوپی و استروبوسکوپی یا تصویربرداری از حنجره اینجا کلیک کنید.

در صداسازی با تارآواهای کاذب، تارآواهای واقعی تقریباً نزدیک و به احتمال بسیار زیاد، ثابت می مانند. در صداسازی طبیعی، رابطه بین تارهای صوتی واقعی و تارهای کاذب برعکس است. یعنی تارهای صوتی واقعی به یکدیگر نزدیک می شوند و تارهای کاذب در دو طرف تارهای واقعی قرار می گیرند. هنگامی که با لارنگوسکوپی و عکس برداری، صداسازی با تارآواهای کاذب تأیید شد، هر مشکل جسمی در تارآواهای واقعی، که احتمالاً صداسازی طبیعی را غیرممکن کرده باشد، باید از میان برداشته شود.

در بسیاری از موارد، صداسازی با تارآواهای کاذب، نشانه سایر بیماری ها است. برای مثال، هرگاه که یکی از تارآواهای واقعی فلج یا بیش از اندازه سفت شده باشد (به علت جوش خوردن پس از عمل)، تارآواهای کاذب وارد فعالیت صداسازی می شوند. می دانیم که پس از یک دوره سرماخوردگی، اگر تارهای صوتی واقعی آن چنان متورم شده باشند که نتوانند به ارتعاش درآیند، صداسازی با تارآواهای کاذب به صورت عادی درمی آید. در این موارد، صداسازی با تارآواهای کاذب، نوعی صداسازی جبرانی است که بیمار آن را انجام می دهد. این کار معمولاً بهترین راه حل برای جبران این مشکل نیست و این مشکل با صدادرمانی یا صوت درمانی ، یعنی صداسازی درحین دم یا بالابردن ارتفاع صدای نفس آلود، عموماً درمان می شود.

 

معرفی مرکز استروبوسکوپی و گفتاردرمانی در اهواز

مرکز استروبوسکوپی تبسم یکی از مدرن ترین مراکز استروبوسکوپی در اهواز می باشد که زیر نظر بهترین پزشکان گوش و حلق و بینی و متخصص حنجره اهواز فعالیت می نماید و عکس رنگی حنجره را در اسرع وقت در اختیار مراجعه کننده قرار می دهد. این مرکز تمام روزهای هفته آماده پذیرش بیماران جهت ارزیابی حنجره می باشد.

حضور تعدادی از بهترین گفتاردرمان اهواز در مرکز تبسم، این مرکز را به مرکز جامعی برای ارزیابی و درمان مشکلات صدا از جمله پولیپ حنجره و ارائه جلسات صدا درمانی تبدیل کرده است.