ساعت کاری

شنبه
۸.۰۰ - ۱۸.۰۰
یکشنبه
۸.۰۰ - ۱۸.۰۰
دوشنبه
۸.۰۰ - ۱۸.۰۰
سه شنبه
۸.۰۰ - ۱۸.۰۰
چهارشنبه
۸.۰۰ - ۱۸.۰۰
پنج شنبه
۸.۰۰ - ۱۴.۰۰
خدمات ما

مجتمع فوق تخصصی گوش، حلق و بینی تبسم

  • تنها مرکز کاشت حلزون شنوایی در استان خوزستان
  • ارزیابی فوق تخصصی گوش، حلق، بینی و حنجره
  • تجویز و تنظیم انواع سمعک های نامرئی، دیجیتال، هوشمند و سیستم های کاشت حلزون
  • ارزیابی و درمان وزوز (نورفیدبک ، CBT ، tDcs  و تینیتوس مسکر)
  • ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک در منزل
  • تصویربرداری از حنجره (ویدئواستروبوسکوپی)
  • گفتاردرمانی برای افراد کمشنوا، کاشت حلزون، لکنت زبان، شکاف کام، اختلالات تلفظ و صوت کاردرمانی

برای آشنایی بیشتر با مرکز تبسم

کلمه تبسم و یا tabassom را به شماره ۱۰۰۰۸۵۹۰ پیامک کنید.

کلینیک های تخصصی

خدمات مجتمع تبسم

p7

سمعک

p3

وز وز گوش

p6

کاشت حلزون

p4

گوش، حلق، بینی

p2

استروبوسکوپی

p1

گفتار درمانی

p7
سمعک
p3

وز وز گوش

p6

کاشت حلزون

p4

گوش، حلق، بینی

p2

استروبوسکوپی

p1

گفتار درمانی