۲۰ تیر ۱۳۹۵ 0 دیدگاه

ضیافت افطاری

ضیافت افطاری با حضور خانواده ها و پرسنل مرکز تبسم و مرکز کاشت حلزون خوزستان در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵ برگزار گردید.