فعالیت های علمی

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ توسط کلینیک تبسم ۰ دیدگاه

بررسی تأثیر مدت افت شنوایی بر عملکرد شنوایی کاربران کاشت حلزون پس زبانی

نویسندگان: نادر صاکی، حسین باقری پور، آرش بیات، امل صاکی مالحی مجله: علمی پزشکی جندی شاپور سال انتشار: ۱۳۹۶ برای دانلود فایل چکیده مقاله کلیک کنید. برای دریافت مقاله کامل از طریق صفحه تماس با ما، درخواست خود را ارسال نمایید.

۶ مرداد ۱۳۹۶ توسط کلینیک تبسم ۰ دیدگاه

صلاحیت اجتماعی کودکان کاشت حلزون در مقایسه با کودکان عادی

عنوان مقاله: Comparisons of Longitudinal Trajectories of Social Competence: Parent Ratings of Children with Cochlear Implants Versus Hearing Peers نویسندگان: Michael F. Hoffman و همکاران سال انتشار: ۲۰۱۶ مطالعه مورد بررسی...