مقالات ارائه شده

۶ مرداد ۱۳۹۶ توسط کلینیک تبسم ۰ دیدگاه

صلاحیت اجتماعی کودکان کاشت حلزون در مقایسه با کودکان عادی

عنوان مقاله: Comparisons of Longitudinal Trajectories of Social Competence: Parent Ratings of Children with Cochlear Implants Versus Hearing Peers نویسندگان: Michael F. Hoffman و همکاران سال انتشار: ۲۰۱۶ مطالعه مورد بررسی...