مقالات چاپ شده

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ توسط کلینیک تبسم ۰ دیدگاه

بررسی تأثیر مدت افت شنوایی بر عملکرد شنوایی کاربران کاشت حلزون پس زبانی

نویسندگان: نادر صاکی، حسین باقری پور، آرش بیات، امل صاکی مالحی مجله: علمی پزشکی جندی شاپور سال انتشار: ۱۳۹۶ برای دانلود فایل چکیده مقاله کلیک کنید. برای دریافت مقاله کامل از طریق صفحه تماس با ما، درخواست خود را ارسال نمایید.