۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

قصه گویی

در این صفحه می توانید فیلم های کوتاه از قصه گویی کودکان تبسم را مشاهده نمایید.

 

قصه گویی آقا محمد، کودک کاشت حلزون تبسم

در این فیلم کوتاه، کتابخوانی آقا محمد، پسر باهوش کاشت حلزون مرکز تبسم را مشاهده خواهید کرد.

 

قصه گویی زیبای الینا خانم، کودک کاشت حلزون تبسم
الینا خانم دختر باهوش تبسم با رسیدن به وضوح بالا در گفتار محاوره، آماده ترخیص از مرکز تبسم و ورود به جمع هم سالان شنوای خود در مدرسه شده است.