۲۰ تیر ۱۳۹۸ 0 دیدگاه

نایدا کراس (Naida Cross) تحولی در تکنولوژی کاشت حلزون

نایدا کراس (Naida Cross) در افرادی که کاشت حلزون شده اند و از پردازشگر نایدا استفاده می کنند قابل استفاده است. این دستگاه روی گوشی که کاشت نشده است، قرار می گیرد و صداها را از آن سمت می گیرد و به صورت بیم سیم به پردازشگر نایدا (دستگاه کاشت حلزون) انتقال می دهد و شنوایی دوگوشی را برای کاربر کاشت حلزون به وجود می آورد.

نایدا کراس - مرکز تبسم

نایدا کراس برای کاربرانی که در یک گوش از پردازشگر نایدا استفاده می کنند و در گوش دیگرشان به دلیل عدم وجود باقیمانده شنوایی نمی توانند از سمعک استفاده کنند، قابل استفاده است.

این دستگاه به کاربر کاشت حلزون این امکان را می دهد که هم در محیط های ساکت و هم در محیط های شلوغ، با بهره گیری از گوشی که کاشت نشده است، درک بهتری از صدا داشته باشد.

فواید استفاده از نایدا کراس

  • بهبود درک گفتار هم در محیط های شلوغ و هم در محیط های ساکت
  • شنیدن مکالمات و صداها از هر دو سمت
  • بهبود آگاهی از وجود صدا با کمک نایدا کراس
  • احساس خستگی کمتر با بهبود راحتی در شنیدن

بخش های Naida Cross

نایدا کراس 2 - مرکز تبسم

  1. هوک
  2. میکروفون
  3. دکمه بی صدا کردن (Mute) نایدا کراس
  4. درب باتری (برای خاموش و روشن کردن هم استفاده می شود)

در این دستگاه از باتری شماره ۱۳ سمعک استفاده می شود.

نایدا کراس با دستگاه های نایدا Q70 و Q90 سازگار است.

برای سفارش و کسب اطلاعات بیشتر به مجتمع تبسم مراجعه نمایید.

معرفی مرکز تبسم به عنوان تنها مرکز کاشت حلزون خوزستان و اهواز و استان های مجاور

در مرکز تبسم به عنوان مرکز شنوایی سنجی کودکان و بزرگسالان خدمات مربوط به کاشت حلزون از جمله تشکیل پرونده کاشت حلزون ، توانبخشی قبل از کاشت حلزون ، کاندیداتوری کاشت حلزون ، کمیسیون کاشت حلزون ، توانبخشی بعد از کاشت حلزون ، تنطیم دستگاه کاشت ، تجویز و تنظیم صدای سمعک برای اتمامی افراد از جمله گوش طرف مقابل کاربران کاشت حلزون ، تجویز نایدا کراس برای کاربران دستگاه کاشت نایدا ، فروش سمعک قسطی ، تعویض سمعک قدیمی با جدید، ارائه وسایل جانبی سمعک و کاشت حلزون از جمله وسیله اتصال سمعک یا کاشت حلزون به تلویزیون و موبایل ، مشاوره نحوه نگهداری از سمعک و کاشت حلزون ، ارائه وسایل جانبی دستگاه کاشت حلزون و گفتاردرمانی در همه حوزه های اختلالات گفتار و زبان انجام می شود.