۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران در تاریخ ۳ لغایت ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی شنوایی شناسی ایران در تهران برگزار خواهد شد.

محورهای هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران:

 • اختلالات پردازش شنوایی
 • اختلالات وستیبولار
 • اختلالات طیف نوروپاتی شنوایی
 • بازتوانی/توانبخشی شنوایی
 • حفاظت شنوایی و نویز
 • سمعک و کاشت های شنوایی
 • شکل پذیری و بازتولید دستگاه شنوایی
 • علوم پایه شنوایی و تعادل
 • غربالگری شنوایی
 • کاشت های شنوایی
 • مبانی ژنتیکی آسیب های شنوایی
 • نورواتولوژی
 • نورواسینس شنوایی
 • وزوز و بیش شنوایی
 • الکتروفیزیولوژی شنوایی

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

هجدهمین کنگره شنوایی شناسی - مرکز تبسم