۱۶ تیر ۱۳۹۶ 0 دیدگاه

پروتز کاشت گوش میانی کارینا (carina) ‼️بدون پردازشگر خارجی‼️

این پروتز که توسط شرکت Cochlear طراحی، ساخت و معرفی شده است، برای انواع افت های شنوایی انتقالی، حسی-عصبی و آمیخته و افت های متوسط تا شدید کارایی دارد.

یکی از مزیت های عمده این پروتز نداشتن قطعه خارجی است؛ لذا برای افرادی که از قرار گرفتن قطعه مازاد روی گوش یا سر احساس راحتی ندارند، ایده آل می باشد.

استفاده از این پروتز بزودی در ایران و در مرکز کاشت شنوایی خوزستان برای اولین بار انجام خواهد شد.