۲۶ دی ۱۳۹۶ 0 دیدگاه

چهارمین سمینار استانی مداخله زودهنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

چهارمین سمینار استانی مداخله زودهنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶در اهواز برگزار خواهد شد.

این سمینار با همکاری انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی تهران، دانشگاه علوم پزشکی اهواز وسازمان بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی و با حمایت و اسپانسری 💠مرکز تبسم💠 برای گروه هدف شامل متخصصان این حوزه برگزار می گردد.