۱۸ اسفند ۱۳۹۴ 0 دیدگاه

کارگاه اختلال پردازش شنیداری مرکزی (۲)

کارگاه اختلال پردازش شنیداری مرکزی (۲) در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور کارشناسان مرکز و با ارائه سرکار خانم رستمی برگزار گردید.