۱۸ اسفند ۱۳۹۴ 0 دیدگاه

کارگاه معرفی سیستم FM و Roger

کارگاه معرفی سیستم FM و Roger در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور کارشناسان مرکز و ارائه سرکار خانم ربانی، نماینده شرکت فوناک برگزار گردید.

 

inspiro

سیستم Rager