انواع سمعک بر اساس شکل و اندازه

سمعک های پشت گوشی (BTE)

این سمعک ها شامل ۲ قسمت می باشند. بخش الکترونیکی سمعک که پشت گوش قرار می گیرد و یک قالب پلاستیکی که از طریق هوک به سمعک متصل می شود و صدا را به گوش انتقال می دهد. سمعک های پشت گوشی برای تمامی سنین و همچنین انواع افت شنوایی از ملایم تا عمیق استفاده می شود.

انواع سمعک
سمعک اهواز - شنوایی سنجی اهواز

سمعک های Open-fit

نسل جدیدی از سمعک های پشت گوشی است که سایز آن کوچک تر بوده و با یک تیوب باریک و یک قالب کوچک که کانال را باز نگه می دارد به گوش متصل می شود. این سبک از سمعک کاربری راحتی داشته و بدلیل کوچک بودن کمتر در معرض دید قرار می گیرد. سمعک های Open-fit برای افت شنوایی ملایم تا متوسط بکار می رود و به دلیل باز بودن کانال احساس کیپی در شنیدن از بین می رود و فرد کم شنوا راحتی شنیداری بالایی را تجربه می کند.

سمعک رسیور داخل کانال (Reciver in Canal/RIC)

سمعک های RIC از محبوب ترین مدل ها در انواع سمعک های پشت گوشی می باشند. گیرنده این مدل سمعک در کانال گوش قرار گرفته و با یک سیم باریک به سمعک که در پشت گوش قرار می گیرد، متصل می شود. از ویژگی های این مدل می توان به اندازه کوچک، سبکی وزن، کمتر در معرض دید بودن و فراهم کردن کیفیت بالای شنیداری برای فرد کم شنوا را نام برد. همچنین بدلیل وجود قدرت های مختلف در گیرنده این سمعک ها برای کم شنوایی های متوسط تا عمیق قابل استفاده می باشد.

سمعک دیجیتال

سمعک های داخل صدفه (In The Eer/ITE)

این سمعک ها بطور کامل در صدفه لاله گوش قرار می گیرد. محدوده پوشش دهی این مدل از سمعک، کم شنوایی ملایم تا شدید می باشد.

سمعک های داخل کانال (In The Canal/ITC)  و سمعک کاملاً داخل کانال (completely in the canal/CIC)

سمعک های داخل گوشی در دو سبک ITC  و CIC می باشند. اندازه سمعک های داخل گوشی به اندازه کانال گوش فرد کم شنوا می باشد که در طول قالب گیری مشخص می شود.

سمعک داخل گوشی ITC برای کم شنوایی های متوسط تا شدید قابل استفاده است.

سمعک های داخل گوشی CIC بصورت عمقی تر در کانال گوش قرار گرفته و کمتر در معرض دید می باشند. محدوده پوشش دهی این مدل از سمعک داخل گوشی برای کم شنوایی های ملایم تا متوسط می باشد.

بطور کلی در انواع سمعک داخل گوشی بدلیل سایز کوچک سمعک قدرت پوشش دهی به نسبت انواع سمعک پشت گوشی کمتر بوده و برای افرادای که کم شنوایی شدید تا عمیق دارند توصیه نمی شود. همچنین در کودکان بدلیل رشد کردن و افزایش سایز کانال گوش کمتر استفاده می گردد.