روان شناسی و مشاوره

روان شناسی علم مطالعه رفتار و ذهن انسان است. مباحثی مانند زبان بدن، مهارت های ارتباطی، مهارت اعتماد به نفس، مهارت های ابراز وجود و بسیاری از این موارد جزو چهارچوب اساسی مورد بحث در علم روان شناسی است.

علم روان شناسی مفاهیمی همچون ادراک، شناخت، تمرکز، توجه، احساسات، انگیزه، کارکرد ذهن، شخصیت، رفتار، روابط بین فردی، خانواده و … را مورد بررسی قرار می دهد.

مشاوره فرآیندی تخصصی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع با کمک مشاور به بررسی مشکل و راه های حل آن اقدام می کند.

خدمات تخصصی روان شناسی و مشاوره

childpsychologist
مشاوره فردی و گروهی
DSC_6498

آموزش گروهی

VideoCapture_۲۰۱۹۰۱۱۴-۱۲۱۹۱۶

بازی درمانی

music-therapy-photo-1080x675

موسیقی درمانی

IMG_0276

تست هوش

29221-996-800

نوروفیدبک