آموزش گروهی

در این جلسات که به صورت گروه های ۵ تا ۶ نفره برگزار می گردد، آموزش مهارت های شنیداری و گفتاری به صورت گروهی انجام می شود.

با توجه به تأثیرپذیری کودکان از یکدیگر، قرارگیری کودک در جمع همسالان خود باعث ترغیب او به شرکت در فعالیت گروهی و در نتیجه یادگیری بیشتر می شود.

در جلسات آموزش گروهی علاوه بر مهارت های شنیداری و گفتاری، مهارت های اجتماعی، تربیتی، شناختی، داستان گویی و شعرخوانی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

در کلینیک روان شناسی و مشاوره مجتمع تبسم، جلسات آموزش گروهی برگزار می گردد. جهت رزرو نوبت به صفحه نوبت دهی آنلاین مراجعه نمایید.