مشاوره فردی و گروهی

مشاوره فرآیندی تخصصی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع با کمک مشا.ر به برسی مشکل خود اقدام می کند و بر نکات ناشناخته شخصیت خود آگاهی می یابد.

مشاوره جریان بحث و بررسی مشکلات و مسائلی است که مراجع با آن ها مواجه است و علاقمند به طرح آن ها می باشد. مراجع از طریق بحث و گفتگو درباره مشکل خود در جریان رابطه مشاوره ای توأم با درک و تفاهم، به خودشناسی و کشف راه حلی می رسد و سرانجام تصمیم معقول و مناسبی اتخاذ می کند.

مشاوره به صورت جلسات فردی و گروهی انجام می شود و به ارزیابی و رفع مشکلات فرد در حوزه های عاطفی، خانوادگی، اجتماعی، ذهنی، اخلاقی، تحصیلی و شغلی و … می پردازد.

در کلینیک روان شناسی و مشاوره مجتمع تبسم، جلسات مشاوره به صورت فردی و گروهی برگزار می گردد. جهت رزرو نوبت به صفحه نوبت دهی آنلاین مراجعه نمایید.