موسیقی درمانی

موسیقی را هنر بیان عواطف و احساسات به وسیله اصوات گفته اند و مهم ترین عوامل آن را صدا و وزن تشکیل می دهند.

موسیقی درمانی شامل بازی، گوش کردن به موسیقی، خلاقیت، حرکات ریتمیک، آواز خواندن و اجرای موسیقی می باشد.

امروزه از موسیقی درمانی در توانبخشی ذهنی و جسمی و نیز کمک به رشد دقت شنیداری و بهبود توجه و تمرکز و در نهایت رشد مهارت های گفتاری استفاده می شود.

در کلینیک روان شناسی و مشاوره مجتمع تبسم، جلسات موسیقی درمانی به صورت فردی و گروهی برگزار می گردد. جهت رزرو نوبت به صفحه نوبت دهی آنلاین مراجعه نمایید.