پرسش و پاسخ

۱ - ساعت کاری کلینیک به چه صورت می باشد؟

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۹

کلینیک در روزهای تعطیل رسمی تعطیل می باشد.