کمیسیون

کمیسیون کاشت حلزون شنوایی به صورت دوره ای برگزار می گردد و افراد واجد شرایطی که در مرکز کاشت حلزون خوزستان تشکیل پرونده داده اند، با اطلاع رسانی از طرف مرکز در این جلسه حضور می یابند.

در این جلسه اعضای کمیسیون مدارک و مستندات مراجع را بررسی و نتیجه را به خانواده و فرد اعلام می نمایند.

هیأت امناء صرفه جویی ارزی برای افراد مورد تأیید کمیسیون جهت واریز مبلغ مورد نظر، حداقل ۱ ماه بعد از کمیسیون کد شناسه تعیین می کند. لیست هر کمیسیون به همراه کد شناسه در قسمت پایین همین صفحه بارگذاری می شود.

توجه فرمایید که مدت زمان انتظار برای انجام کاشت دولتی حداقل ۱۲ ماه و کاشت آزاد حداقل ۴ ماه بعد از واریز مبلغ می باشد.

شرایط کاندیداتوری کاشت حلزون شنوایی در کودکان

۱. در کودکان کاهش شنوایی حسی – عصبی دوطرفه شدید تا عمیق (آستانه های بدون سمعک باید در فرکانس های بالای ۱۰۰۰ هرتز بزرگر تر یا مساوی ۹۰دسی بل باشد). در خردسالان با انجام آزمون های الکتروفیزیولوژیک همچون ABR و ASSR می توان به تأیید کم شنوایی و تعیین آستانه شنوایی پرداخت.

۲. سن ۱۲ ماهگی یا بیشتر

۳.عدم بهره مندی یا حداقل بهره مندی از سمعک. برای تشخیص میزان بهره از سمعک در بچه ها، رشد مهارت های شنیداری با استفاده از مقیاس CAP و وضوح گفتار با استفاده از مقیاس SIR سنجیده می شود. برای کودکانی که قبلاً از سمعک استفاده نکرده اند، حداقل یک دوره ۳ تا ۶ ماهه توانبخشی با سمعک توصیه می شود.

۴.نبود کنترا اندیکاسیون پزشکی یا رادیولوژیک برای انجام جراحی

۵.جایگاه کودک در محیط آموزشی که در برنامه ریزی برای رشد مهارت های شنوایی نقش برجسته ای دارد.

۶.خانواده کودک انگیزه کافی برای پروسه کاشت حلزون داشته باشند.

شرایط کاندیداتوری کاشت حلزون شنوایی در بزرگسالان

۱.کم شنوایی عمیق بعد از زبان آموزی

۲.حداقل کم شنوایی دوطرفه متوسط در فرکانس های پایین (آستانه تقویت نشده بیشتر از ۹۰ دسی بل در فرکانس های میانی و بالا)

۳.عدم بهره مندی یا حداقل بهره مندی از سمعک (امتیاز کمتر از ۶۰% در بازشناسی گفتار). برای تشخیص میزان بهره از سمعک در بزرگسالان، عملکرد شنیداری با استفاده از مقیاس HISQUI19 سنجیده می شود. 

۴.نبود کنترا اندیکاسیون پزشکی یا رادیولوژیک برای جراحی

۵.انگیزیه بیمار و وجود انتظارات مناسب از کاشت حلزون

اعضای کمیسیون

دکتر نادر صاکی جراح گوش، حلق و بینی

دکتر مجید کریمی شنوایی شناس

حسین باقری پور گفتاردرمان

سمیه منیری روان شناس

لیست کمیسیون ها:

افرادی که کاندید شده اند باید مراحل زیر را انجام دهند:

۱. تکمیل فرم تعهد عمل و تحویل آن به مرکز

۲. واریز مبلغ مشخص در کمتر از ۲۰ روز به حساب هیأت أمناء صرفه جویی ارزی به نام خود فرد کاندید و با کد شناسه مشخص شده در لیست کمیسیون مربوطه (بانک ملت / شماره حساب: ۸۴۷۹۶۳۰۲۹۶)

۳. ادامه جلسات توانبخشی تحت نظر مرکز کاشت شنوایی خوزستان تا زمان انجام عمل