اختلالات تلفظی

کودکان همزمان با کسب توانایی درک و بیان واژگان جدید، جملات جدید را یاد می گیرند و وضوح گفتار آن ها بهبود می یابد.

گاهی اوقات روند رشد گفتار به دلایلی مسیر طبیعی خود را طی نمی کند و کودکان با تأخیر خطای تلفظی خود را اصلاح می کنند. برای مثال کلمه «کتاب» را به اشتباه «تتاب» یا «گربه» را «دوبه» تلفظ می کنند.

اصلاح تلفظ هر یک از صداهای گفتاری یک بازه سنی مشخص داردو اگر کودک خودبخود موفق به اصلاح صداها در زمان مشخص نشد، بهترین کار کمک گرفتن از گفتاردرمان جهت اصلاح تلفظ این اصوات است.

مطالب آموزشی