لکنت

لکنت وقوع متناوب و غیرمعمول گیر (توقف) در جریان گفتار است.  این گیرها معمولاً به صورت تکرار صدا، هجا یا کلمه، کشیده گویی صداها و توقف در جریان هوا می باشد.

لکنت ممکن است در دوران کودکی (حدود ۱۸ ماهگی) تا نوجوانی (حدود ۱۱ تا ۱۲ سالگی) رخ دهد؛ اما معمولاً شروع لکنت بین سنین ۲ تا ۵ سالگی است.

یادآوری می کنیم در صورت بروز علائم گیر و ناروانی در گفتار کودک خود، با حفظ آرامش و پرهیز از انجام فعالیت های غیر علمی در اسرع وقت مشکل را با یک گفتار درمان (آسیب شناس گفتار و زبان) در میان بگذارید.

مطالب آموزشی