کم شنوایی و کاشت حلزون ​

کم شنوایی به دلایل مختلفی ایجاد می شود و در مواردی که شدت کم شنوایی زیاد است و کودک تقریباً صدایی را دریافت نمی کند، استفاده از کاشت حلزون توصیه می شود. اگر در چنین شرایطی کاشت حلزون انجام نشود، طبعاً به دنبال شنیده نشدن صدا، گفتاری نیز ایجاد نمی شود و کودک تکلم خود را از دست می دهد. اما در صورت انجام کاشت حلزون، شنیدن صدا تا حد قابل قبولی تسهیل شده و با انجام جلسات منظم گفتاردرمانی اصوات و کلمات به تدریج بر زبان کودک جاری می شود.

باید توجه داشت توانبخشی بعد از کاشت حلزون شامل تربیت شنیداری و گفتاردرمانی بخش بسیار مهم روند کاشت حلزون می باشد و به میزانی که برای آن وقت گذاشته شود، نتایج عمل کاشت درخشان تر خواهد بود.

سمعک اهواز - شنوایی سنجی اهواز

مطالب آموزشی