مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان مدیفای اعتماد کنید

تومور شناسی
۸۷ %
زنان و زایمان
۶۵ %
توانبخشی
۹۲ %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

لیلا علاقی

مربی آموزشی و روانشناس
کار از سال ۱۳۹۶

پرستو رمضانی نسب

مربی آموزشی و روانشناس
کار از سال ۱۳۹۶

سمیه منیری

مربی آموزشی و روانشناس
کار از سال ۱۳۹۵

حسین باقری پور

مسئول فنی
کار از سال ۱۳۸۶

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با ۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹