اهواز، خیابان آزادگان، خیابان شریف زاده، نبش نظام وفا
Iran, Ahvaz, Azadegan Ave, Nezamvafa St
إيران – الأهواز – شارع أزادگان – شارع شريف زاده – شارع نظام وفاء
1 July 2020 0 Comments

شکاف لب و شکاف لب و کام

در این تصویر با شکاف لب و شکاف لب و کام آشنا خواهید شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.