اهواز، خیابان آزادگان، خیابان شریف زاده، نبش نظام وفا
Iran, Ahvaz, Azadegan Ave, Nezamvafa St
إيران – الأهواز – شارع أزادگان – شارع شريف زاده – شارع نظام وفاء

Contact Us

Tel

009861-32926848

Email

tabassom_clinic@yahoo.com

Address

Iran, khuzestan providence, Ahvaz, Azadegan Avenue, Nezamvafa Street, Specialized Complex Tabassom

Postal Code

6193665115

Contact Us Form