اهواز، خیابان آزادگان، خیابان شریف زاده، نبش نظام وفا
Iran, Ahvaz, Azadegan Ave, Nezamvafa St
إيران – الأهواز – شارع أزادگان – شارع شريف زاده – شارع نظام وفاء

Our services

  • Hearing aid evaluation and selection
  • Hearing aid fitting
  • Hearing aid repair
  • Hearing aid batteries
  • Protection earmolds
سمعک اهواز - شنوایی سنجی اهواز